Ytbehandling

De flesta produkter vi tillverkar går genom våra ytbehandlingslinjer.

Pulverlackering

Vår pulverlackeringslinje är en bandtyp som har Oxsilas förtvätt och två pulverlackeringsstationer. Ugnen är gasuppvärmd och möjliggör ytbehandling av tjocka bitar. Den maximala storleken är längd 3000mm, höjd 1200mm och djup 1000mm. Den maximala belastningsvikten är 150kg.

Vid lackeringsverkstaden finns det flera olika skyddsprodukter för skydd av gängor, hål och ytor. Vid behov kan vi paketera enskilda delar direkt i olika former. Vår produktion har ca tio stycken tio stycken standardfärger och andra färger kan beställas på kort varsel av våra samarbetspartners (AkzoNobel och Teknos). Vid pulverlackering använder vi oss av Geman/Wagners system.

Våtmålning

Vid våtmålning förbehandlas produkterna med stålkuleblästring FeSa 2½. Målningssystemet är levererat av Sasmetor. Målningskammaren har torkautomatik och luftkonditionering.

Måleriverkstaden är naturligtvis ett ATEX-godkänt måleri. Den maximala storleken på ett måleriobjekt bestäms enligt produktionens andra begränsningar, måleriets yta är 50 kvadratmeter. Storleken på stålkuleblästringen är 30 kvadratmeter och den har ett automatiskt återvinningssystem för blästersanden och annat överblivet blästermaterial.

Annan ytbehandling

I de produkter vi tillverkar finns även flera specialytbeläggningar och specialbehandlingar, såsom anodisering, el- och varmförzinkning, nitrering, betning, värmebehandlingar och specialmålning (NATO).

För dessa specialbehandlingar har vi ett etablerat nätverk av underleverantörer som betjänar oss med flexibilitet och kvalitet.