Kvalitetskontroll

Företaget har redan i 20 år använt sig av det certifierade ISO-9001 kvalitetsledningssystemet.

Kvalitetscertifikat

Företaget använder sig av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO-9001:2015 kvalitetscertifikatet. Företaget har ända sedan år 1997 agerat systematiskt med utveckling av kvalitet. Företagets kvalitetsledningssystem är certifierat av DNV-GL.

Kvalitetskontroll

Metalpower har varit en föregångare inom 3D-mätning. Den första Mitutoyo 3D-koordinatmätningsmaskinen skaffades år 1998. Vi har dessutom en flyttbar Faron 3D-mätarmsmaskin. Dessa maskiner har flera operatörer och mätningar kan flexibelt göras vid olika punkter under produktionen.

I produktionen finns dessutom enkla mätbord och verktyg för att granska enklare mått. Mätningsdata används ständigt för att säkras om produktionskvaliteten och kalibreringen av jiggarna. En del av datan matas direkt i I ERP-systemet under dessa specifika produkter.