Bockning

Vi bockar olika ämnen med hjälp av mångsidiga metoder. Vi kan bocka och forma plåtar, rör och stänger.

Falsning

I vår bockningscell finns fem falsmaskiner i specialstorlekar med en bredd på 1250-3000mm och en presskraft på 50-170 t. Vi har ett mångsidigt urval av falsverktyg för olika godstjocklekar, allt från basverktyg till specialverktyg.

Vi är specialiserade i luftbockning och i samarbete med planeringsavdelningen hittar vi de optimala måtten och formerna för materialet i fråga.

Excenterpressar

Med 10-100 t. excenterpressar kan vi göra traditionell böjning och formning samt små dragningar. Vi kan planera och skapa köverktyg samt enskilda flerstegsverktyg. Vi kan utföra produktspecifika dragningar, förstyvningar och hålbockningar på olika material.

Rörbockning

Inom rörbockning använder vi oss av två rörbockningsmaskiner för maximalt 150mm tunnväggiga rör. Dessutom har vi specialmaskiner, som har en mångsidig utrustning av basverktyg för att kunna forma de mest allmänna rörändor. För vissa specialprofiler har vi kundspecifika läster.