Mervärdestjänster

Vårt mångsidiga och omfattande kunnande samt våra långvariga kundrelationer har skapat väldigt varierande mervärdetjänster åt våra kunder.

Produktplanering

Vi använder oss av SolidWorks 3D-konstruktionsprogram och AutoCad 2D-ritningsprogrammet. Vi gör konstant förändringar, förbättringsförslag och Cost-reduction förslag till våra kunder. Vi strävar till att stöda våra kunders planering systematiskt. Dessutom kan vi göra omfattande produktplanering för våra kunder enligt deras behov.

Vi har under vår historia planerat hela produktfamiljer åt kunderna, en del av dem är fortfarande i produktion. Inom vår organisation finns flera personer med en bakgrund inom design och vi använder deras expertis och know-how för att lösa tekniska problem och förbättra producerbarheten. Vi är speciellt kunniga inom produktplanering och utveckling av plåtstrukturers producerbarhet.

Arbetsverktyg- och jiggplanering

För att kunna säkra oss om en flexibel och effektiv produktion samt minimera produktionstiden planerar vi så gott som alla produktionens arbetsverktyg och jiggar själv. Vi använder vår egen produktionskapacitet vid tillverkningen och endast specialprodukter (snabblås, etc.) skaffas utanför produktionen.

Vid jiggplaneringen använder vi 3D modeller för kundprodukter så att jiggarna med säkerhet kan tillämpas direkt på dessa produkter. Under prototypfasen gör vi vid behov förändringar till verktygen, så att produkterna senast vid provsatsen kan tillämpas på produktionsserien.

Alla svetsjiggar hör till det inre kalibreringssystemet och de kalibreras regelbundet enligt en skild programvara. Vid produkternas revidering strävar vi till att använda tidigare jiggar för att hålla produkternas helhetskostnader måttliga.

Upphandlingsrådgivning

Vid tillverkningen av helheter kan vi stöda våra kunders upphandlingsorganisationer genom vårt eget nätverk. Vi kan leverera material och delar från utlandet och vi tar hand om helhetslogistiken.

Det finns ersättande leverantörer för flera olika komponenter ifall leverantören står inför leveransproblem. Vid överenskommelse hanterar vi också de leverantörer som kunden fastställt/bestämt.

Vårt underleverantörsnätverk är omfattande även inom komponenter som kräver specialkunskap. Vid behov skaffar vi mera kapacitet från nätverket utöver vår egen produktion.