Metallprodukter och komponenter

Metalpower Oy fokuserar på kontrakttillverkning av metallprodukter och –komponenter. Vi produktplanerar i samarbete med kunden. Vår lagertjänst möjliggör produkternas leverans utan fördröjningar.