Montering

Det finns flera olika kundspecifika monteringsceller inom vår produktion.

Specialanpassad montering

Våramonteringsceller är alla specialanpassade kundspecifikt och till och med produktspecifikt. Huvudsakligen innebär montering mekanisk montering, manöverdonsmontering, elmekanisk montering och specifika märkningstjänster.

De färdiga produkterna paketeras antingen i förpackningar för produktionslinjen eller i förpackningar för slutkunden. En del av produkterna levereras under hela produktens livscykel direkt som OEM-reservdelar via reservdelsorganisationen som handhas av maskinens varumärkesägare.