Metalpower – Vem är vi?

Metalpower Oy är en kontraktstillverkare av metallprodukter och -komponenter och erbjuder ditt företag möjligheten att fokusera samla alla inköp under ett och samma specialistföretag.

Varför kan vi med gott samvete tala om flexibilitet och förändringsberedskap?

Våra välorganiserade inköps- och produktionstjänster garanterar en säker leverans på kort tidtabell. Tack vare vår omfattande lagringstjänst kan våra avtalskunders produkter vid behov levereras omedelbart åt kunderna.

Det specialanpassade affärssystemet står har en nyckelroll vid organiseringen av en flexibel produktion. Vi använder oss av PowerEd-ERP systemet som vi har byggt olika stödfunktioner till, så att vi kan prioritera tillverkningsordningen snabbt och smidigt. För övervakningen av maskinernas användningsgrad använder vi oss av Arrow-produktionsövervakning.

Vår flexibilitet och förändringsberedskap syns i vår produkt- och arbetsredskapsplanering, där ett tätt samarbete med kunden vägleder oss till de bästa tillverkningsbesluten redan från början av produktens livscykel. Tillverkning av prototyper och provsatser samt hantering av förändringar är vardag för oss och på det viset får vi relevant information åt kunden om produktens producerbarhet.

3000+ Ton metall per år
1 000 000+ Levererade metalldelar per år
50+ Samarbetspartners

Kvalitet uppstår av ett samarbete mellan erfarenhet, modern teknologi och hantverkskunskaper

Vårt företag har ett modernt produktionsmaskineri. Det väsentliga, med tanke på kvaliteten, är att vår personal består av specialister som kan utnyttja högteknologi på bästa möjliga vis.

Metalpower Oy är grundat år 1991 och tillhör den inhemska och privatägda Terra Patris-koncernen. Företagets produktionsutrymmen utgör allt som allt 12 000 kvadratmeter i två olika lokaler belägna i Tyrnävä och Kempele och företaget sysselsätter ca 130 personer. En del av våra nyckelkunder har varit med företaget under hela dess livscykel.

Bland annat dessa företag litar på vår kompetens: