Lagerlogistik

För kontraktstillverkaren är lagringssystemet och dess hantering nödvändigt för att säkra en hög leveranssäkerhet.

Lagerlogistik

Varenda avtalskund har i deras egna system en specialanpassad verksamhetsplan som berättar produkternas förhandsprognoser och leveransdata. Med hjälp av denna data styr vi vår produktion och vårt lager. På detta vis kan vi leverera produkterna till våra kunder under rätt tidpunkt. För en del av kunderna reserverar vi frakter, remisser, produktbeteckningar och noggranna leveransadresser i deras egna logistiksystem.

Vi strävar till att minska koldioxidutsläppen genom att använda möjligast mycket förnybara och återvinnbara förpackningsmaterial i paketeringen av slutprodukterna. Alla våra lagertruckar och staplare är eldrivna.

Lagrets hyllplatser

I vårt huvudlager har vi både ett 18m högt Kardex-lager med 400 hyllplatser och ett normalt lager med pallställ. Vårt slutproduktlager har allt som allt ungefär 1000 hyllplatser och 1000 hyllplatser för facklådor. En del av produkterna lagras i större satser och packas i mindre leveranspaket (CHEP) per leveransenhet.    

Dessutom har vår produktion 500 hyllplatser i lagren för halvfabrikat, där alla halvfabrikatsdelar och produkter som används vid svetsenheterna och i monteringsfasen lagras.