Lisäarvopalvelut

Monipuolinen ja laaja osaaminen sekä pitkäaikaiset asiakassuhteet ovat luoneet hyvin erilaisia lisäarvopalveluita asiakkaillemme.

Tuotesuunnittelu

Käytössämme on SolidWorks 3D-suunnittelujärjestelmä sekä AutoCad 2D-järjestelmä. Teemme jatkuvasti muutoksia, parannusehdotuksia ja Cost-reduction ehdotuksia asiakkaillemme. Pyrimme auttamaan asiakkaidemme suunnittelua systemaattisesti. Lisäksi pystymme tekemään kokonaisvaltaista tuotesuunnittelua asiakkaillemme tarpeen mukaisesti.

Olemme historiamme aikana suunnitelleet kokonaisia tuoteperheitä asiakkaillemme, joista osa on edelleen tuotannossa. Organisaatiossamme on lukuisia suunnittelutaustan omaavia henkilöitä, joiden asiantuntemusta ja osaamista voidaan käyttää monessa erilaisessa teknisen ongelman ratkaisemisessa ja valmistettavuuden parantamisessa. Olemme erityisen hyviä levyrakenteisten tuotteiden suunnittelussa ja valmistettavuuden kehittämisessä.

Työkalu- ja jigisuunnittelu

Tuotteiden joustavan ja tehokkaan valmistuksen varmistamiseksi ja läpimenoajan minimoimiseksi suunnittelemme lähes kaikki työkalut ja tuotannon jigit itse. Valmistuksessa käytämme omaa tuotantokapasiteettiamme ja ainoastaan erikoisemmat tuotteet(pikalukot, yms.) hankimme oman tuotannon ulkopuolelta.

Jigisuunnittelussa käytämme hyväksi asiakkaiden tuotteiden 3D-malleja, jotta jigit ovat varmasti heti soveltuvia kyseisille tuotteille. Protovaiheen aikana teemme tarvittaessa muutoksia työkaluihin, jotta viimeistään näyte-erä vaiheessa tuotteet ovat varmasti tuotantosarjaan soveltuvia.

Kaikki hitsausjigit kuuluvat sisäisen kalibrointijärjestelmän piiriin ja ne kalibroidaan säännöllisesti erillisen ohjelman mukaisesti. Tuotteiden revisiomuutoksissa pyrimme käyttämään mahdollisimman laajasti tuotteen aikaisempia jigejä, jotta tuotteiden elinkaarikustannukset pysyvät maltillisina.

Hankintapalvelut

Kokonaisuuksien valmistuksessa pystymme auttamaan asiakkaidemme hankintaorganisaatiota oman verkostomme kautta. Pystymme hankkimaan materiaaleja sekä osia myös Suomen rajojen ulkopuolelta ja huolehtimaan kokonaislogistiikasta.

Usealle eri komponentille on olemassa korvaavia toimittajia siltä varalta, että toimittajalla tulee toimitusongelmia. Sovitusti hallinnoimme myös asiakkaan määrittämiä/määräämiä toimittajia.

Alihankintaverkostomme on laaja myös erikoisosaamista vaativissa komponenteissa. Tarvittaessa hankimme verkostosta myös lisäkapasiteettia oman tuotantomme lisäksi.