Laadunvalvonta

Yrityksessä on ollut käytössä sertifioitu ISO-9001 laatujärjestelmä jo yli 20 vuotta

Laatusertifikaatti

Yrityksessä on käytössä ISO-9001:2015 laatusertifikaatin mukainen laadun johtamisjärjestelmä. Yrityksessä on toimittu systemaattisesti laadun kehittämisen parissa jo vuodesta 1997 alkaen. Yrityksen laatujärjestelmän on sertifioinut DNV-GL.

Laadun valvonta

Metalpower on ollut edelläkävijä 3D-mittauksen käytössä. Ensimmäinen Mitutoyo 3D-mittauskone hankittiin vuonna 1998. Käytössämme on lisäksi siirrettävä Faron 3D-käsivarsimittakone. Kyseisillä koneilla on useita operaattoreita ja tuotannon aikaisia mittauksia voidaan tehdä joustavasti useassa eri pisteessä.

Tuotannossa on lisäksi yksinkertaisempia mittapöytiä ja välineitä yksinkertaisempiin mittojen tarkistamiseen. Mittausdataa käytetään jatkuvasti tuotannon laadun varmistukseen ja jigien kalibrointiin. Osa datasta syötetään suoraan ERP-järjestelmään kyseisten tuotteiden alle.